RáDIOIMUNOTERAPIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

radioimunoterapieRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Rádioimunoterapia je relatívne nová liečba pacientov s rakovinou. Výhoda oproti konvenčným liečebným metódam, ako je chemoterapia alebo konvenčná radiačná terapia, spočíva vo vysokej selektivite procesu. terč