ANESTéZIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

anestézieRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Anestézia je liečebný postup, pri ktorom sa vypnú fyzické pocity bolesti a určité funkcie tela. Používa sa na vykonávanie chirurgických zákrokov alebo diagnostických postupov bezbolestne pre pacienta