SCREENING NOVORODENCA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Screening novorodencaRedakcia Choice
Proline
Proline
Na každých 1 000 pôrodov sa narodia v priemere dve deti s poruchou sluchu. Problémy so sluchom môžu vážne ovplyvniť vývoj dieťaťa. Posúdiť schopnosť počuť v počiatočnom štádiu