ORTHOGRADE COLON ZAVLAŽOVANIE - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Ortográdna výplach črievRedakcia Choice
keratínmi
keratínmi
Ortográdna irigácia hrubého čreva je prípravný postup na vyčistenie hrubého čreva, takže sa potom môže vykonať kolonoskopia. Ortográd sa používa aj pri príprave na určité chirurgické zákroky v brušnej dutine