FISH TEST - OŠETRENIE, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

FISH testRedakcia Choice
Reflexná pupienková šľacha
Reflexná pupienková šľacha
FISH test je mikroskopický chromozómový test pri prenatálnej a karcinómovej diagnostike karcinómu prsníka, žalúdka a chronickej lymfocytovej leukémie. V teste, ktorého výsledok je k dispozícii do 1 až 2 dní, môže byť skôr