ŠKODY NA ZDRAVí SPôSOBENé TELEVíZIOU, POČíTAČMI A INTERNETOM - LEKáRSKY SLOVNíK A RADY - ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL,

Škody na zdraví spôsobené televíziou, počítačmi a internetomRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Neustále televízne, internetové alebo počítačové hry sú v skutočnosti najpohodlnejšou formou mimopracovných a voľnočasových aktivít. Všetko, čo musíte urobiť, je zapnúť zariadenie, spadnúť do kresla a baviť sa. Svet sa dodáva domov