EXTERNý FIXáTOR - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Externý fixátorRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Externý fixátor je pridržiavacie zariadenie, ktoré sa používa na liečbu poškodených častí tela. Liečebná metóda je jednou z osteosyntéz.