RELAXáCIA (RELAXAČNé CVIČENIA) - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Relaxačné (relaxačné cvičenia)Redakcia Choice
kapary
kapary
Na kompenzáciu hektického tempa, stresu a preťaženia v každodennom živote av práci potrebuje naše telo dostatočnú relaxáciu. Ak sa telo a myseľ nemôžu samy dostatočne uvoľniť, môžu byť užitočné rôzne relaxačné cvičenia