KOLPOSKOPIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

kolposkopiaRedakcia Choice
kapary
kapary
Kolposkopia je vyšetrenie zadnej steny krčka maternice pomocou špeciálneho zariadenia (kolposkop). Identifikujú sa tu abnormálne bunky, prípadne sa uskutoční biopsia a ak je to potrebné, okamžite sa ošetria. Hlavným cieľom kolposkopie je