BIOENERGETICKá ANALýZA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Bioenergetická analýzaRedakcia Choice
Úzkostná porucha
Úzkostná porucha
Bioenergetická analýza je psychoterapeutický postup, ktorý má odhaliť a vyriešiť energetické blokády. Analýza sa vykonáva na základe charakterových štúdií. Bioenergetická analýza je dnes v celom psychoterapeutiku