BACHOVA KVETINOVá TERAPIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Bach kvetinová terapiaRedakcia Choice
kapary
kapary
Na mnohých klinických obrázkoch zohrávajú úlohu osobné nálady chorých. Naturopatické postupy, ako je Bachova kvetinová terapia, sa zameriavajú na tieto vzťahy počas liečby a hľadajú individuálne liečebné opatrenia