STEROIDNé AKNé - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Steroidné aknéRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Steroidné akné je výsledkom niektorých liekov. Pred prechodom na nové lieky je však užitočné zvážiť náklady a prínosy liečby.