SéMANTICKá PAMäŤ - FUNKCIA, úLOHA A CHOROBY - KRPERPROZESSE

Sémantická pamäťRedakcia Choice
kapary
kapary
Sémantická pamäť je súčasťou deklaratívnej pamäte a obsahuje objektívne fakty o svete, ktoré sú kódované určitými prepojeniami synapsií v časovom laloku. Hippocampus sa okrem iného podieľa na rozširovaní sémantickej pamäte