LIPOPROTEíNY S NíZKOU HUSTOTOU - FUNKCIA A CHOROBY - LABORATÓRNE HODNOTY

Lipoproteíny s nízkou hustotouRedakcia Choice
keratínmi
keratínmi
Lipoproteíny s nízkou hustotou sú jednou z niekoľkých tried lipoproteínov, ktoré sú schopné absorbovať cholesterol a ďalšie vo vode nerozpustné lipofilné látky a transportovať ich v krvnom sére.