LATERALIZáCIA MOZGU - FUNKCIA, úLOHA A CHOROBY - KRPERPROZESSE

Lateralizácia mozguRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
S lateralizáciou mozgu sa myslia štrukturálne a funkčné rozdiely medzi hemisférami mozgu. Pokiaľ ide o funkčné rozdiely, objavuje sa dominancia v ľavom hemisfére v jazykových procesoch. na