KLASIFIKáCIA - FUNKCIA, úLOHA A CHOROBY - KRPERPROZESSE

klasifikáciaRedakcia Choice
Proline
Proline
Klasifikácia vnímania zodpovedá kategorizácii, ktorá pomáha pri interpretácii toho, čo je vnímané. Všetky kognitívne kategórie ľudí spolu tvoria mentálne zastúpenie sveta. Vyskytujú sa nesprávne klasifikácie vnímania