DIAZEPAM - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

diazepamRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Diazepam je psychotropné liečivo zo skupiny sedatív. Používa sa predovšetkým na liečbu úzkosti a epilepsie. Diazepam je benzodiazepín, ktorý sa stal známy pod obchodným názvom Valium