ANAKINRA - úČINKY, POUŽITIE A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

anakinraRedakcia Choice
kapary
kapary
Anakinra je liek, ktorý sa používa na liečbu reumatoidnej artritídy. Tým sa účinne bojuje proti zápalom kĺbov a dlhodobo sa výrazne zvyšuje kvalita života pacienta