TVáR SPLNU - PRíČINY, LIEČBA A POMOC - PRÍZNAKY
Hlavná / Príznaky / 2020

Tvár splnuRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Tvár splnu sa zvyčajne vyvíja ako súčasť redistribúcie telesného tuku v dôsledku hormonálnych príčin. Je to typický vedúci príznak v medicíne. Spravidla sa vyskytuje spolu s ďalšími charakteristickými príznakmi.