ZVýŠENá SMäD - PRíČINY, LIEČBA A POMOC - PRÍZNAKY
Hlavná / Príznaky / 2020

Zvýšená smädRedakcia Choice
kapary
kapary
Zvýšený smäd, silný smäd, zvýšený smäd alebo polydipsia sú väčšinou symptomatickými výrazmi v lekárskom kontexte, ktoré môžu naznačovať ochorenie. Silný smäd je obzvlášť dôležitý v prípade metabolických chorôb. Všeobecne