TROMBENDARTEREKTóMIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

ThrombendarterectomyRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Trombendarterektómia (TEA) zahŕňa rôzne chirurgické postupy na odstránenie krvných zrazenín alebo zrazenín (trombus) a na obnovenie funkčnosti krvných ciev po zúžení alebo obštrukcii. TEA sa blíži