ŠPORT A CVIČENIE: VýCHOVA DETí PRE AKTíVNY ŽIVOTNý ŠTýL - LEKáRSKY LEXIKóN A PORADENSTVO - ŠPORTOVÉ

Šport a cvičenie: výchova detí k vedeniu aktívneho životného štýluRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Dostatok pohybu hneď od začiatku je dôležitý pre zdravý fyzický vývoj. © Vasyl - Fotolia.com Mnoho detí dnes trpí dôsledkami nedostatku pohybu a nedostatočnej výživy v ranom veku. Robiť fyzickú aktivitu je pre jedného