SILIKóZA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

silikózaRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Silikóza je ochorenie pľúc. Vyskytuje sa najmä v súvislosti s chorobami z povolania a je čoraz rozšírenejší v rozvojových krajinách, kde je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nízka.