SILDENAFIL - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

sildenafilRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Účinná látka Sildenafil je na trhu ako liek proti erektilnej dysfunkcii od roku 1998 americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfitzer pod známou značkou Viagra. Sildenafil je tiež súčasťou rôznych generík a je dostupný od roku 2006