POLYMYXíN - úČINKY, POUŽITIE A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

polymyxínyRedakcia Choice
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Polymyxíny sú antibiotiká, ktoré bojujú hlavne s gramnegatívnymi baktériami. Účinné látky však pôsobia iba na baktérie nachádzajúce sa mimo telesných buniek. Ich účinnosť je založená na ich reakcii s bakteriálnymi fosfolipidmi