NOVORODENECKá SEPSA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Novorodenecká sepsaRedakcia Choice
kapary
kapary
Novorodenecká sepsa je bakteriálna infekcia novorodenca, ktorá sa vyskytuje u 0,1 až 0,8 percenta všetkých novorodencov. K tomu dochádza najmä vtedy, keď imunitný systém, rovnako ako u predčasne narodených detí, ešte nie je kompletný