MýTUS O VRAŽEDNýCH TUKOCH: Sú TRANS MASTNé KYSELINY ČISTO PATOGéNNE - LEKáRSKY SLOVNíK A SPRIEVODCA - PORADCA
Hlavná / Poradca / 2020

Mýtus o vražedných tukoch: sú trans mastné kyseliny čisto patogénneRedakcia Choice
kapary
kapary
Ako trans mastné kyseliny sa uvádzajú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré majú v trans konfigurácii najmenej jednu dvojitú väzbu. Zatiaľ čo trans mastné kyseliny sa vyskytujú prirodzene iba v malom množstve prežúvavcov, vyskytujú sa väčšinou vo väčších množstvách