LYMFATICKý SYSTéM - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Lymfatický systémRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Lymfatický systém je súčasťou imunitného systému a je distribuovaný v tele. Nie je to jediný orgán, ale komplexná sieť lymfatických orgánov a lymfatického systému.