OČKOVANIE - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

očkovanieRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Cieľom vakcinácie je zabezpečiť, aby dotknutá osoba netrpela určitým typom choroby. Postup je veľmi jednoduchý a bezbolestný. Na druhej strane tí, ktorí nemajú očkovanie, často riskujú svoje zdravie