HEPATOLóGIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

hepatológRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Lekárske oddelenie hepatológie sa zaoberá funkčnými poruchami a ochoreniami pečene. Termín Hepar je grécke meno pre orgán, ktorý vykonáva početné dôležité úlohy v metabolizme, pri tvorbe krvi a pod