GYNEKOLóGIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

gynekológiaRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Slovo gynekológia spôsobuje, že mnoho žien sa cíti nepohodlne. To nemusí byť tak. Koniec koncov, gynekológia zahŕňa viac než len skúmanie a prehmatávanie reprodukčných orgánov.