KRVNé BUNKY - FUNKCIA A CHOROBY - LABORATÓRNE HODNOTY

Krvné bunkyRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Krvné doštičky spolu tvoria krvné doštičky, erytrocyty a leukocyty. Preberajú úlohy v zrážaní krvi, transportu kyslíka a imunologických procesoch. V podmienkach, ako je leukémia, sa biele krvinky menia