VNúTORNá KRČNá TEPNA - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Vnútorná krčná tepnaRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Vnútorná krčná tepna je tiež známa ako vnútorná krčná tepna a zásobuje časti mozgu arteriálnou krvou. Spolu s vonkajšou karotídou vychádza z spoločnej krčnej tepny. Vnútorná krčná tepna je určená na