ANTIHYPERTENZíVA (ANTIHYPERTENZíVA) - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - LIEK
Hlavná / Liek / 2020

Antihypertenzíva (antihypertenzíva)Redakcia Choice
Hemangióma (krvná špongia)
Hemangióma (krvná špongia)
Antihypertenzíva sú lieky, ktoré sa používajú na zníženie krvného tlaku. Tieto prípravky majú tiež iné účinky, a preto sa používajú na rôzne ochorenia. Antihypertenzíva sa tiež nazývajú antihypertenzíva