CYTOMEGáLIE (INKLúZNE OCHORENIE TELA) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Cytomegália (ochorenie inklúzneho tela)Redakcia Choice
kapary
kapary
Cytomegália, tiež nazývaná choroba inklúzneho tela, sa prenáša vírusom ľudskej cytomegálie, tiež nazývaným HZMV. Tento vírus, ktorý patrí do rodiny herpetických vírusov, zostáva u ľudí po infekcii celý život