TUBERóZNA SKLERóZA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Tuberózna sklerózaRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Tuberózna skleróza je dedičné ochorenie, ktoré je spojené s rôznymi malformáciami v oblasti mozgu a zmenami kože. Táto choroba sa po svojom objavení tiež nazýva Bourneville-Pringleho syndróm.