TRANSPLANTáCIA KMEŇOVýCH BUNIEK - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Transplantácia kmeňových buniekRedakcia Choice
kapary
kapary
Pri transplantácii kmeňových buniek sa kmeňové bunky získavajú z periférnej krvi a transfekujú sa príjemcovi, aby regeneroval krvotvorný systém. Najmä u mnohých ľudí s leukémiou je transplantácia kmeňových buniek jediná