DIVERTIKULUM PAŽERáKA (DIVERTIKULUM PAŽERáKA) - PRíČINY, SYMPTóMY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Divertikulum pažeráka (divertikulum pažeráka)Redakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Divertikulum pažeráka je vonkajší výčnelok pažeráka. Sú rozdelené do troch skupín. Nasledujúci text opisuje klinický obraz a priebeh, ako aj diagnostiku, liečbu a prevenciu.