SCHOPNOSŤ RYTMICKEJ - FUNKCIE, úLOHY A CHOROBY - KRPERPROZESSE

Rytmická schopnosťRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Schopnosť vytvárať rytmus je schopnosť prispôsobiť rytmus vlastného pohybu danému rytmu. Tieto koordinačné zručnosti sú obzvlášť dôležité pre športové lekárstvo. Môže to byť spôsobené zápalom centrálneho nervového systému, krvácaním