PMS (PREDMENŠTRUAČNý SYNDRóM) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

PMS (premenštruačný syndróm)Redakcia Choice
Corpus Callosum
Corpus Callosum
PMS (premenštruačný syndróm) sumarizuje rôzne príznaky, ktoré možno vysledovať až do menštruačného cyklu ženy a ktoré sa vyskytujú približne 4 až 14 dní pred začiatkom menštruačného krvácania. Asi 75 percent PMS je sexuálne zrelých