BRACHIáLNY PLEXUS - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Brachiálny plexusRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Brachiálny plexus je plexus nervov, ktorý má ako súčasť periférneho nervového systému tri hlavné vetvy a inervuje ramená, ruky a stenu hrudníka. Brachiálny plexus sa skladá z predných miechových nervov najnižších krčných stavcov