ZLYHANIE OBLIČIEK (OBLIČKOVá NEDOSTATOČNOSŤ) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Zlyhanie obličiek (zlyhanie obličiek)Redakcia Choice
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Slabosť obličiek alebo obličková nedostatočnosť (tiež zlyhanie obličiek) je rozdelená na akútnu a chronickú formu. Akútne zlyhanie obličiek sa môže vyskytnúť náhle a do niekoľkých hodín. Príčinou je väčšinou gén