NEFREKTOMIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

nefrektómieRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Chirurgické odstránenie obličiek sa nazýva nefrektomia. Možnými indikáciami chirurgického odstránenia obličiek sú infarkt obličiek alebo malformácia orgánov.