DUCHENNOVA SVALOVá DYSTROFIA (DMD) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Duchennova svalová dystrofia (DMD)Redakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Duchenneova svalová dystrofia je malígne ochorenie svalov, ktoré je spôsobené genetickým defektom na chromozóme X, takže sa toto ochorenie môže vyskytnúť iba u samcov potomstva. Príznaky sa prejavujú už v detstve