SCALENUS PREDNý SVAL - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Scalenus predný svalRedakcia Choice
Tradičná čínska medicína
Tradičná čínska medicína
Predné svaly Scalenus spolu s celkom tromi spárovanými svaly Scalenus patria medzi svaly hlbokého krku. Vychádza z krčných stavcov 3 až 6 (C3-C6) a vedie diagonálne k 1. rebru. Predný kožný sval má tri mechanické funkcie