ATLANTO-TýLNY KĹB - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Atlanto-týlny kĺbRedakcia Choice
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Horný kĺb hlavy sa nazýva atlanto-týlový kĺb. Spolu so spodným kĺbom hlavy umožňuje pohyblivosť podobnú pohyblivosti guľového kĺbu.