METRONIDAZOL - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

metronidazoluRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Metronidazol je jedným z antibiotík. Používa sa v medicíne na liečenie a prevenciu rôznych typov zápalov spôsobených určitými baktériami, ako sú napríklad klostrídie. Vyskytujú sa zvlášť často ako vedľajšie účinky