METHYLDOPA - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

metyldopaRedakcia Choice
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Aktívna zložka metyldopa je aminokyselina. Vyrába sa synteticky a používa sa ako antihypertenzívum. Používa sa predovšetkým na liečbu arteriálnej hypertenzie.