KARCINóM PEČENE - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Hepatocelulárny karcinómRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Karcinóm pečeňových buniek je nádorové ochorenie pečene. Nádor vzniká priamo z pečeňových buniek.