JACOBSONOVA ANASTOMóZA - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Jacobsonova anastomózaRedakcia Choice
pobrušnice
pobrušnice
Jacobsonova anastomóza je zväzok nervových vlákien v oblasti hlavy a lebky. Priebeh vlákna je zodpovedný za parasympatickú stimuláciu (inerváciu) príušnej žľazy.